Jag önskar att ni tar kontakt med mig:


 

Namn:
Adress:
Postadress:
Land:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Jag är intresserad av att:
Bli medlem i föreningen
Delta i något arrangemang
Delta i en slipkurs
Lämna material till tidningen
Föreslå en aktivitet
Övrigt:
Meddelande:
Kontakta mig via:
Telefon Telefax Post E-mail

 


  Föreningens logo
Geologiklubben i Helsingborg
Södra Hunnetorpsvägen 44 a, 256 62  Helsingborg
Lokal: Södra Hunnetorpsvägen 44 a (gavel)
Plusgirokonto: 23 29 04 - 3
E-mail: info at geohbg.se
Hemsida: www.geohbg.se

Webmaster: Lennart Svensson