Styrelsen 2021

Funktion Namn Telefonnummer E-mail
Ordförande Lars Nilsson 042-180996 ordf at geohbg.se
Sekreterare Britt-Marie Ek 076 - 863 55 97 sekr at geohbg.se
Kassör Lennart Svensson 0435 - 153 04 kassor at geohbg.se
Ledamot Carina Boman-Bårström 042 204113  
Ledamot Anita Svensson 046-1270227  
Suppleant Cecilia Hallin  

Pensionärssektionen 2021

Funktion Namn Telefonnummer E-mail
Ordförande Lars Nilsson 042-180996 ordfpens at geohbg.se
Sekreterare Kenneth Svensson 0435 - 137 82 sekrpens at geohbg.se
Kassör Timo Johansson 042 - 820 77  

Revisorer 2021

Funktion Namn Telefonnummer E-mail
Revisor Björn Engdahl 042-15 74 50  
  Gun Hallberg  
Revisorssuppleant Eva Holmgren  

Valberedning 2021

Funktion Namn Telefonnummer E-mail
Ledamot Lars Cato valberedning at geohbg.se
  Eva Holmgren  

Lokalen

Funktion Namn Telefonnummer E-mail
Lokalansvarig Carina Boman-Bårström 042 204113  

  Föreningens logo
Geologiklubben i Helsingborg
Södra Hunnetorpsvägen 44 a, 256 62  Helsingborg
Lokal: Södra Hunnetorpsvägen 44 a (gavel)
Bankgiro: 5460-6363
E-mail: info at geohbg.se
Hemsida: www.geohbg.se

Webmaster: Lennart Svensson